nuori-nayttamo-loppuraportti

Loppuraportti sisältää Nuori Näyttämö / Den Unga Scenen 2013-2015 sisältökuvauksen, resurssiselvityksen ja hankkeeseen osallistuneiden tahojen reflektoinnit toteutuneesta kokonaisuudesta.

TNL toteuttajaorganisaationa kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita henkilöitä ja tahoja, ilman teidän innostuneisuuttanne ja sitoutuneisuuttanne tämä ei olisi ollut mahdollinen!