Neljä näytelmää

[:fi]nelja-naytelmaa.

Nuori Näyttämö 2013-2015 hankkeen neljältä ammattikirjailijalta tilaamien näytelmien tarinat peilaavat murrosikäisten nuorten maailmaa tyylillisesti eri tavoin. Ne käyttävät rohkeasti ja raikkaasti eri lajityyppejä, pureutuvat siekailematta myös aikuiseksi kasvamisen arimpiin kipukohtiin – unohtamatta aikamme yhteiskunnallisia pelkoja ja uhkakuvia.

Tekijänoikeudet siirtyvät 2016 alusta kirjailijoille ja ovat harrastaja- ja ammattikentän toteutettavissa. Antologia sisältää näytelmät sekä suomeksi että ruotsiksi.
Hinta 20 € + postituskulut 5€.
Tilaukset: paivi.vuorinen(at)tnl.fi tai 09-2511 217[:en]nelja-naytelmaa.[:sv]nelja-naytelmaa.

Pjäserna som Den Unga Scenen 2013-2015 beställt av fyra dramatiker speglar tonåringars liv i olika stilarter. De använder modigt och nyskapande olika genrer och griper frejdigt tag i vuxenblivandets ömmaste smärtpunkter – utan att glömma vår tids samhälleliga rädslor och hotbilder.

Pjäsernas rättigheter överflyttas från början av år 2016 tillbaka till författarna och pjäserna kommer att finnas tillgängliga för både amatörer och professionella teaterarbetare. Pjäsantologin innehåller pjäserna både på finska och svenska.
Pris 20€ + porto 5€
Beställningar: paivi.vuorinen(at)tnl.fi eller 09-2511 217[:]

Share