Veikko Nuutinen

[:fi]

Veikko Nuutinen (s. 1981) on valmistunut Teatterikorkeakoulun dramaturgian koulutusohjelmasta vuonna 2012. Nuutinen on kirjoittanut mm. näytelmät Myötätunto 2010, Paras mahdollinen maailma 2014 ja Pasi Was Here 2016. Nuutisen teokset ovat monitulkintaisia ja välttävät yksinkertaistuksia ja helppoja vastauksia. Niiden kautta hyvinvoiva ja itseään edistyksellisenä pitävä ihminen joutuu kohtaamaan itsestään ja maailmastaan puolia, joiden olemassaoloa ei yleensä tahdota myöntää. Vuosina 2010–2013 Nuutinen työskenteli Helsingin ylioppilasteatterissa osana sen taiteellista johtoa Junttaa.

[:en]

Veikko Nuutinen (born in 1981) graduated in 2012 from the degree programme in dramaturgy at the Finnish Theatre Academy in Helsinki. Nuutinen has written plays, such as Myötätunto in 2010, Paras mahdollinen maailma in 2014 and Pasi Was Here in 2016.  Nuutinen’s works are ambiguous and reject simplicity and easy answers. They force even the most prosperous and progressive-minded people to examine those sides of themselves and their world that they generally wouldn’t like to acknowledge. From 2010–2013, Nuutinen worked as part of the artistic directorship, known as Juntta, at the Helsinki Student Theatre.

[:]

Share