Mikä on Nuori Näyttämö?

[:fi]

Nuori Näyttämö –konsepti on taidekasvatuksellisesti ja esitystaiteellisesti ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa nuoret teatterinharrastajat saavat mahdollisuuden vahvistaa omaa osaamistaan tai aloittaa aivan uuden harrastuksen tapahtuman tukemana!

Ryhmiä ei valita taitotasojen mukaan, vaan osallistumaan toivotetaan tervetulleiksi koko Suomen alueelta mahdollisimman monista erilaisista taustoista tulevia ryhmiä.

Nuori Näyttämön sisällä nuoret teatterinharrastajat voivat työskennellä pitkäjänteisesti ammattilaisten kanssa. Mukana olevat ammattiteatterit voivat laajentaa yleisöpohjaansa, herättää nuorissa pysyvää kiinnostusta teatteritaidetta kohtaan ja tarjota laadukkaita teatteripalveluja. Lisäksi syntyy uusia, tasokkaita näytelmiä nuorten esitettäväksi tai katsottavaksi.

Tämän valtakunnallisen ja monivuotisen tapahtuman pääorganisoija on TNL

Konseptin osallistujat

Kirjailijoille hanke antaa poikkeuksellisen tilaisuuden nähdä teksteistään lukuisia tulkintoja. Tekstit julkaistaan antologiana kirjan muodossa, joten Suomeen tuotetaan muutoin vähäisesti syntyvää uutta nuorten näytelmäkirjallisuutta.

Nuoret saavat erityisen vahvaa tukea taideharrastukselleen pääsemällä työskentelemään ammattiteattereiden piiriin kuuluen. Tähän koko Suomeen ulottuvaan verkostoon mahtuu mukaan yli 400 nuorta.

Ammattiteattereille konsepti tarjoaa tilaisuuden opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämien yhteistyöprojektien toteuttamiseksi. Nuori Näyttämö tukee samalla teattereille tärkeää yleisötyötä. Teatterit saavat uusia, suoria kontakteja toiminta-alueittensa nuoriin, joille teatteriin tulemisen kynnys madaltuu.

Toteutusaikataulu

2016

Näytelmäkirjailijat Gunilla Hemming, Rasmus Lindberg, Pipsa Lonka ja Veikko Nuutinen kirjoittavat 13–19-vuotiaille suunnatut uudet näytelmät.

2017

Helsingin Kaupunginteatteri, Suomen Kansallisteatteri, Kotkan ja Kemin kaupunginteatterit, Mikkelin ja Varkauden Teatterit sekä Tampereen Työväen Teatteri valitsevat nuorten teatteriryhmät mukaan maaliskuussa 2017 omilta toiminta-alueiltaan. Teattereista sitoutetaan ammattitaiteilijat ja -tekijät ryhmien kummeiksi, joka tukevat esityksen valmistumista.

Kaikkien ryhmien ohjaajat osallistuvat 26.- 27.8.2017 Helsingissä koulutusviikonloppuun, jossa he tapaavat näytelmien kirjoittajat ja saavat tiukan infopaketin teatterin tekemisen eri alueista.

2018

Nuorten ryhmät valmistavat uusista näytelmistä esitykset, jotka nähdään ammattiteattereiden näyttämöillä keväällä 2018 viidellä paikallisfestivaalilla. Kaikilta paikallisfestivaalilta kutsutaan vähintään yksi esitys päätösfestivaalille, joka järjestetään Tampereen Työväen Teatterissa yhteistyössä Tampereen Teatterikesän kanssa 4.–5.8.2018.

[:en]

The Nuori Näyttämö (‘A stage for youth’) concept is a unique undertaking focusing on art education and performance art for children and young people. It provides young theatre enthusiasts with an opportunity to strengthen their own skills or encourages them to take up a new hobby inspired by Nuori Näyttämö events.

The project seeks to find all types of groups for participation, regardless of their skill level, from all different backgrounds and areas throughout Finland.

The Nuori Näyttämö project gives young theatre enthusiasts the chance to work systematically with experienced theatre professionals. The professional theaters involved have the opportunity to expand their audience base, to inspire young people to develop a lasting interest in theatrical arts and to offer quality theatre-related services. Furthermore, the project will produce new, first-rate plays for young theatre groups and audiences.

The main organizer of this nationwide project spanning multiple years is the Association for Amateur and Professional Theaters in Finland (TNL).

Project participants

For playwrights, the project provides an exceptional opportunity to see numerous interpretations of their own texts. Published as an anthology, these plays represent new drama literature specifically written for young people, which is otherwise rather scarce in Finland.

For children and young people, the project provides strong support for their interest in theatre and dramatic arts by giving them the opportunity to work directly with professional theaters and dramaturges. More than 400 young people will be included in the network, which extends to all reaches of Finland.

For professional theaters, the concept offers the chance to implement collaborative projects as required by the Ministry of Education and Culture. At the same time, Nuori Näyttämö helps to boost audience outreach work at the theaters. The theaters gain new, direct contacts with local youth, thereby lowering the threshold for future theatre attendance.

Implementation timetable

2016

Playwrights Gunilla Hemming, Pipsa Lonka and Veikko Nuutinen write new plays intended for young people aged 13–19 years.

2017

In March 2017, Helsinki City Theatre, the Finnish National Theatre, the city theaters of Kotka and Kemi, the theaters of Mikkeli and Varkaus, and the TTT Theatre in Tampere will all select young theatre groups for the project from within their own operational areas. The theaters will assign professional artists and support personnel to serve as mentors throughout the performance process.
Directors from each group will participate in a training weekend in Helsinki on 26-27 August 2017. During the weekend, they will meet with the playwrights and receive a substantial amount of information on different areas of theatre production.

2018

The young groups create performances based on the newly written plays and perform them on professional stages at five local theatre festivals during spring 2018. At least one performance from each local festival will be invited to participate in the national festival, which will be organized in co-operation with the Tampere Theatre Festival and held on 5-6 August 2018 at the TTT theatre in Tampere.

[:]

Share